Coaching in organisaties

Coaching bij re-integratie na verzuim

Je vindt het belangrijk dat een zieke medewerker voorspoedig herstelt, en weer duurzaam inzetbaar is. Er is je veel aan gelegen dat iemand niet opnieuw uitvalt. Uitval is voor de medewerker zelf vreselijk, en kost ook nog eens heel veel geld. Doorbetalen van salaris, vervanging en verlies aan effectiviteit.

Begeleiding van een medewerker die het werk weer gaat hervatten vraagt specifieke kennis en ervaring. Zeker wanneer psychische klachten een rol hebben gespeeld zoals stress, overspannenheid, burn-out, depressie etc. Die kennis en ervaring heeft niet iedere leidinggevende in huis. Daar komt bij dat goede begeleiding tijd vraagt en die heb je als organisatie/leidinggevende lang niet altijd beschikbaar. Dan doe je er goed aan om contact op te nemen met Buro de Beuk.

Lees meer

Met maatwerk coachtrajecten neemt Buro de Beuk de begeleiding bij het re-integreren van je medewerker uit handen. We werken, indien gewenst/nodig, samen met de bedrijfsarts, en/of therapeut van je medewerker. Een integrale samenwerking tussen de betrokkenen zorgt ervoor dat herstel voorspoedig verloopt. We werken alleen met methoden en technieken die écht werken.

Het coachplan

We starten met een kosteloze intake. Tijdens dit gesprek bepalen we wat de aard is van het verzuim, en waar de medewerker staat op de weg naar herstel. Bij vertrouwen over en weer, stellen we een coachplan op. Indien gewenst met input van de werkgever, de bedrijfsarts en/of de therapeut. We leggen het aantal sessies vast, de aanpak en bepalen het tarief. We stellen een geheimhoudingsverklaring op als bewijs dat we integer met organisatie-informatie omgaan. Ben je als werkgever akkoord met het plan dan gaan we met je medewerker aan de slag.

Wat levert het op

Een burn-out duurt het langst van alle werkgerelateerde psychische klachten. De spreiding in het verzuim is groot, tussen de 3 maanden en 1 jaar. Gemiddeld genomen zijn de kosten van het coachtraject al terugverdiend als je medewerker 3 weken eerder aan het werk is.

Meer informatie over de verschillende vormen van coaching:

Combineren van on- en off-the-job coaching

De beide vormen van coaching kunnen gecombineerd worden. Dit kan in het coachplan worden afgesproken. Uit ervaring blijkt dat mensen het prettig vinden om te starten met off-the-job coaching en dat, naarmate het zelfvertrouwen toeneemt, wordt overgegaan op coaching on-the-job.

Tarieven

Voor een overzicht van onze tarieven klik hier

Toon minder