Coaching off-the-job

Met onze off-the-job coaching ondersteunen we bij psychische klachten zoals stress, burn-out of depressie en hoe hiermee om te gaan in je werk maar zeker ook daarbuiten.

We werken in tegenstelling tot coaching on-the-job niet op de werkvloer maar bij ons in de praktijk of op een andere (gewenste) plek. De volle aandacht gaat uit naar je ontwikkelvraag. Als die vraag betrekking heeft op je werk dan besteden we daar in de coaching aandacht aan.

Vaak is het noodzakelijk om anders met situaties om te gaan dan voorheen, waardoor er een goede balans ontstaat tussen wat je doet en de persoon die jij bent. Onze coaching off-the job is persoonlijk en heel praktisch.

We helpen je bij die situaties die jij anders wilt gaan doen dan voorheen, of het nu werksituaties zijn of andere situaties. Je persoonlijke effectiviteit wordt stap voor stap vergroot en je zelfvertrouwen groeit zienderogen. Ben je aan het re-integreren dan bouwen we je uren op, helemaal in lijn met jouw herstel.

Bij off-the-job coaching hebben we het óver je werk, en bespreken we casuïstiek en voorbeelden van werksituaties. Je krijgt handvatten waarmee je zelf op het werk en daarbuiten gaat oefenen. Zo wordt ‘je nieuwe ik’ steeds meer zichtbaar.

Lees meer

Buro de Beuk werkt vanuit de oplossingsgerichte benadering

Tijdens je coachtraject helpen we je om te denken en te leren van dat wat werkt, wat klopt, wat al aanwezig is, wat goed gaat en waar je sterk in bent. Daar leggen we de focus op en vervolgens gaan we kijken en oefenen hoe je dat kunt gaan uitbreiden naar andere situaties. Op het werk en daarbuiten.

Integraal

Als jij het wilt kan de coaching een integraal karakter krijgen. Dan stemmen we de coaching af met de therapeut (als je die hebt), de Arboarts en/of de werkgever. De ervaring leert dat deze integrale aanpak de beste sleutel is tot succes en je snel weer ‘flow’ ervaart.

Het resultaat

Je krijgt meer zelfvertrouwen, je doet je werk met meer plezier en je doet meer met je talent en dat waar je goed in bent. De periode van re-integratie wordt een hele leerzame en waardevolle tijd.

Off-the-job coaching kun je, binnen je coachtraject, combineren met on-the-job coaching. De beide werkvormen kunnen elkaar goed opvolgen en/of afwisselen, net waar jij je prettig bij voelt.

De ervaring leert dat bijna alle werkgevers bereid zijn om het coachingstraject te vergoeden omdat het herstel, door de coaching, voorspoediger verloopt. Klik hier voor meer informatie over de duur van een coachingstraject en de tarieven.

Toon minder