Coaching on-the-job

Met onze coaching ondersteunen we bij psychische klachten zoals stress, burn-out of depressie en hoe hiermee om te gaan op je werk en daarbuiten. Enerzijds om te voorkomen dat je uitvalt en anderzijds begeleiden we je als je toch ziek bent geworden en je het werk weer gaat hervatten.

Vaak is het noodzakelijk om het werk op een andere wijze te gaan doen dan voorheen, waardoor er een goede balans ontstaat tussen het uitvoeren van het werk en de persoon die jij als werknemer bent.

Deze coaching on-the job is persoonlijk, heel praktisch en vindt plaats op de werkvloer. We helpen je om, met opgedane inzichten, werktaken anders te gaan doen dan voorheen. Je persoonlijke effectiviteit wordt stap voor stap vergroot en je zelfvertrouwen groeit zienderogen. Je uren bouwen we op, helemaal in lijn met jouw herstel.
Tijdens het coachtraject hebben we ook oog voor je directe collega’s. Voor hen is het wennen dat je er weer bent, maar nog niet helemaal hersteld bent en je werk op een andere wijze gaat doen dan voorheen.

Lees meer

Buro de Beuk werkt vanuit de oplossingsgerichte benadering

Tijdens je coachtraject helpen we je om te denken en te leren van dat wat werkt, wat klopt, wat al aanwezig is, wat goed gaat en waar je sterk in bent. Daar leggen we de focus op en vervolgens gaan we kijken en oefenen hoe je dat kunt gaan uitbreiden naar andere situaties/taken in het werk en daarbuiten.

Integraal

De coaching kan een integraal karakter krijgen. In overleg met jou kunnen we de coaching afstemmen met de therapeut (als je die hebt), de Arboarts en/of werkgever. De ervaring leert dat deze integrale aanpak de beste sleutel is tot succes en je snel weer ‘flow’ ervaart.

Het resultaat

Je krijgt meer zelfvertrouwen, je doet je werk met meer plezier en je doet meer met je talent en waar je goed in bent. Coaching on-the-job werkt bijzonder goed omdat je werkt aan gedrag en vaardigheden direct in de omgeving waar het van toepassing is.

Spannend

Natuurlijk is het de eerste keer spannend als je coach met je mee naar het werk gaat. Maar het went heel snel, zeker omdat je gaat ervaren wat het jou oplevert. Zie ook de referenties en ervaringen van coachees die jou zijn voorgegaan. Het is ook mogelijk om de eerste sessies off-the-job te doen en daarna over te gaan op coaching on-the-job.

De ervaring leert dat bijna alle werkgevers bereid zijn om het coachingstraject te vergoeden omdat het herstel, door de coaching, voorspoediger verloopt. Klik hier voor meer informatie over de duur van een coachingstraject en de tarieven.

Toon minder