HR Advies

Bij een HR vraag gaan we eerst met elkaar in gesprek om nader kennis te maken en om wensen en doelen concreet te maken. Pas dan stellen we implementatieplan op.

In dit plan spreken we af met welke onderwerpen we aan de slag gaan en welke HR-instrumenten we daarbij gaan gebruiken. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan:

  • Talentontwikkeling waarbij TMA als instrument kan worden gebruikt,
  • Terugdringen van verzuim en vergroten van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid,
  • Het inrichten van een functie- en salarishuis,
  • Het opstellen van een ontwikkelingscyclus met nieuwe kernwaarden.

Lees meer

We zijn gericht op ontwikkeling en laten mensen werken vanuit hun kracht, afgestemd op de duidelijke koers van de organisatie. We werken bij voorkeur op uw locatie, zodat we kunnen observeren en ervaren op welke wijze onze aanpak het beste resultaat oplevert.

Tijdens de uitvoering is er veel aandacht voor de communicatie en over de voortgang. Bij afronding wordt stilgestaan met een evaluatie. Buro de Beuk staat voor kwaliteit en daarom nemen wij na een half jaar contact op om te horen wat de effecten zijn geweest van onze dienstverlening en of deze hebben geleid tot blijvende verandering.

Toon minder