Talent Motivatie Analyse (TMA)

Voor wie is de Talent Motivatie Analyse bedoeld? Klik hier.

Hoe gaat een Talent Motivatie Analyse in zijn werk

De talentenanalyse wordt online afgenomen en neemt ongeveer 5 kwartier in beslag. Je ontvangt je per mail een link waarmee je toegang krijgt tot een vragenlijst.
De vragenlijst bestaat uit stellingen, gedragsitems waarbij je steeds kiest welke het beste bij je past. Op genuanceerde wijze worden zo jouw drijfveren en talenten ontrafeld. De uitkomsten van de talentenanalyse worden met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op welke talenten elkaar versterkende welke elkaar neutraliseren.

Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld ontvangen wij een bericht en we plannen vervolgens een gesprek voor een individuele bespreking. Na afloop ontvang je een compleet rapport dat zonder oordeel jouw talent, motivaties en ontwikkelbaarheden formuleert. Het rapport geeft aan in welke richting jij floreert.

Lees meer

De TMA analyseert jouw drijfveren en de vertaling naar gedrag op de volgende onderdelen:

 • Emotionele balans:
  Dit gebied brengt onder andere persoonlijkheidstrekken zoals eigenwaarde, ontzag, steunbehoefte en zelfvertoon in kaart. De emotionele balans geeft een indicatie van de manier waarop je kan omgaan met stressvolle situaties en is de rode draad door het talentenprofiel.
 • Motieven:
  Dit gebied geeft de persoonlijkheidstrekken aan waardoor je gemotiveerd wordt zoals erkenning, ambitie en afwisseling. Met andere woorden: datgene waardoor je gemotiveerd wordt om prestaties te leveren.
 • Sociale talenten:
  De belangrijkste persoonlijkheidstrekken op dit gebied zijn je inlevingsvermogen, de mate van hulpvaardigheid en sociabiliteit. Deze en een aantal andere trekken bepalen samen en in combinatie met elkaar hoe je gedrag is in relatie tot anderen.
 • Beïnvloedende talenten:
  Op dit gebied geeft de TMA onder andere aan in welke mate je over energie beschikt om zaken voor elkaar te krijgen, dominant optreedt en volhardend bent. Deze talenten zijn van belang voor het vermogen om anderen te beïnvloeden in de gewenste richting.
 • Leidinggevende talenten:
  De talenten op dit gebied bestaan onder andere uit besluitvaardigheid, onafhankelijkheid en leiderschap. Deze talenten zijn van belang om adequaat beslissingen te kunnen nemen en de organisatie de gewenste richting op te sturen.
 • Organisatie talenten:
  Dit gebied geeft de persoonlijkheidstrekken aan die relevant zijn voor de wijze waarop je jouw werk en leven organiseert en de houding die je aanneemt ten aanzien van orde/structuur en pragmatisme. Deze talenten geven dus aan in hoeverre je behoefte hebt aan een planmatige aanpak, ordening en netheid. Ook wordt er gekeken naar de mate waarin je nuttig en praktisch je werk en leven in wil richten.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of als je een analyse wil laten uitvoeren voor jezelf, voor een medewerker of voor een team.

Steeds vaker zijn werkgevers bereid om de kosten voor de TMA op zich te nemen. Het is de moeite waard om te informeren naar de mogelijkheden bij jouw werkgever, maar dat willen wij natuurlijk ook voor je doen als je dat prettiger vindt. Klik hier voor de tarieven.

Toon minder